Bedrijfsparticipatie

Waarom is Technieksucces nodig?

Het bedrijfsleven heeft een tekort aan technici. Dit tekort wordt mede veroorzaakt doordat techniek op de basisscholen ondervertegenwoordigd is. Om dit effect te keren is door de overheid “Techniekpact 2020” in het leven geroepen. Techniekpact 2020 verplicht basisscholen in het jaar 2020 technieklessen aan te bieden aan de leerlingen. Om te voorkomen dat de technieklessen zich voortzetten op de huidige manier zijn er een aantal competenties door het rijk gesteld waar de lessen aan moeten voldoen.

Wij van Technieksucces willen daarbij de link leggen tussen het onderwijs en het lokale bedrijfsleven, zodat de kinderen in het basisonderwijs bewust worden waar je allemaal techniek voor nodig hebt.

Welke rol kan technieksucces binnen uw bedrijf aannemen?

Bedrijven die al meedoen